Nhà máy Quartz Stone bắt đầu chính thức sản xuất đại trà - Quartz Stone